RSS-syöte

Säännöt

KULTU ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston kulttuuritieteiden opiskelijoiden ainejärjestö KULTU ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopistossa kulttuuritieteitä opiskelevia. Kulttuuritieteitä ovat yleinen arkeologia, kirjallisuus ja kulttuuriantropologia. Kulttuuritieteisiin kuuluvat myös humanistiset ympäristöopinnot, klassillinen arkeologia, museologia, Eurooppa-opinnot ja elokuvatutkimus. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin, edistää jäseniensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä, toimii huvi- ja harrastustoiminnan kokoajana sekä ylläpitää kulttuuritieteiden opiskelijoiden yhteyksiä muihin opiskelijoiden yhdistyksiin ja yliopistoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, järjestämällä ekskursioita ja illanviettoja, julkaisemalla ja välittämällä erilaisia painotuotteita ja monisteita. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja julkisia tilaisuuksia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ne Oulun yliopiston kulttuuritieteitä opiskelevat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen erotetaan, jos hänellä ei ole ollut opintosuorituksia kahteen vuoteen Oulun yliopistossa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys kantaa kertakaikkista jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää syyskokous.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, enintään yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, tiedotusvastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimiaika on yksi kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asian mennessä äänestykseen se ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

6§ Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kymmenen päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin laitoksen ja ainejärjestön ilmoitustauluille.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa ( 1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9§ Vuosikokoukset
Sekä syys- että kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
valitaan yhdistykselle hallitus
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
käsitellään muut esille tulevat asiat
Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
käsitellään muut esille tulevat asiat

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen peruminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: